Zapis ustavu

Jméno Organizace Kategorie otázky
Helena Prentice

Dobry den,

jen se chci zeptat, pokud chci zapsat ustav do obchodniho rejstriku, je to prvozapis nebo predregistrace ve formulari justice.cz?
Dekuji za odpoved

Helena Prentice

Odpověď:

Dobrý den,

pokud chcete zapsat nový ústav do rejstříku, pak je to prvozápis. Když zaškrtnete předregistraci, tak Vám další okénko "Požadovaná právní forma" ústav nenabídne.

Přeji příjemný den.

Eva Beránková

Komentáře

Dobry den,

chtela bych se zeptat, jestli do prvozapisu je treba dat pouze zakladatele ustavu nebo i cleny spravni rady a revizora.

Dekuji

Helena Prentice

Dobry den,

povinnou náležitostí zápisu ústavu v rejstříku je zápis zakladatele, ředitele, členů správní rady i revizora. Zapsat je tedy třeba všechny hned.

Mgr. Alena Hájková, advokátka

Dobrý den, pokud jej máte ustanovené a v zakládající listině uvedené, je potřeba jej do inteligentního formuláře uvést. Takto to po nás chtěl KS.

Dobry den,

chci zeptat, kolik vyhotoveni Zakladaci listiny ustavu soud vyzaduje (zakladaci listina je priloha k online frmulari, ze?).

Koho bych mela zapsat, ze podava navrh za navrhovatele nebo je zastupce navrhovatele, ktery podava formular a co je oznaceni opravneni nebo typ zastupce v pripade zastupce?

Navrhovatel je zakladatel ustavu, je to tak?

Dekuji

Helena Prentice

Dobry den,

k návrhu stačí přiložit jedno vyhotovení zakládací listiny ústavu. Upozorňuji, že momentálně převažující praxe soudů je, že pro zápis ústavu vyžadují zakládací listinu ve formě notářského zápisu.

Návrh na zápis ústavu podává zakladatel (nebo zakladatelé, je-li jich více).

"Za navrhovatele" podává návrh zakladatel, všichni zakladatelé (nebo jeden ze zakladatelů, kterého ostatní zakladatelé zplnomocní).

"Zástupcem navrhovatele" se ve formuláři rozumí někdo, kdo není zakladatelem, ale byla mu zakladatelem udělena plná moc k podání návrhu na zápis ústavu do rejstříku.

"Označení oprávnění" - uvedla bych do kolonky "zakladatel" nebo "plná moc"

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková, advokátka

Dobry den,

posilam okopirovane usneseni soudu v Plzni, ohledne meho navrhu zalozeni ustavu. Mam sanci nekde najit vsechny dodatecne formulare, ktere po me pozaduji?

Moc dekuji

Helena Prentice

U s n e s e n í
Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Lindou Dvořákovou v právní
věci navrhovatelek: a) Heleny Prentice, Za parkem 163, 252 10 Černolice, b) Zdeňky
Koubkové, Sídliště 813, 330 11 Třemošná, o návrhu na zápis Easyspeak z.ú., se sídlem
Sídliště 813, 330 11 Třemošná do rejstříku ústavů takto:
Navrhovatelky se vyzývají, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení ke svému
návrhu doručenému dne 7. dubna 2016 
-  předložily soudu opravené podání – návrh na zápis do rejstříků ústavů opatřený
úředně ověřenými podpisy obou navrhovatelek (podaný návrh není ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob opatřen úředně ověřeným podpisem navrhovatelky Zdeňky Koubkové), v němž do
příslušné kolonky formuláře uvedou k  zápisu způsob jednání statutárního orgánu (tj.
jakým způsobem statutární orgán jedná navenek se třetími osobami, způsob jednání,
tak, jak je navržen k  zápisu -„zasedání“ není způsobem jednání ve smyslu údaje
zapisovaného do veřejného rejstříku) a zároveň uvedly do souladu počet členů
statutárního orgánu s osobami, resp. osobou jako statutární orgán navrženou. 
-  předložily soudu originál či úředně ověřenou kopii podepsané (!) zakládací listiny
ústavu s  názvem Easyspeak z.ú. Listiny zasílané elektronicky musí splňovat
technické parametry stanovené v § 22, 24 a 25 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – tj. musí být
opatřeny doložkou konverze. 
-  předložily soudu originály či úředně ověřené kopie čestných prohlášení statutárního
orgánu a jednotlivých členů správní rady navržených k  zápisu o tom, že jsou plně
svéprávní a není u nich dána překážka výkonu funkce vyplývající z ustanovení § 153
občanského zákoníku. Listiny zasílané elektronicky musí splňovat technické parametry
stanovené v § 22, 24 a 25 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů – tj. musí být opatřeny doložkou konverze. 
-  předložily soudu písemný souhlas statutárního orgánu a jednotlivých členů správní
rady navržených k zápisu se zápisem svých osob do rejstříku ústavů; podpisy musí být
úředně ověřeny. Listiny zasílané elektronicky musí splňovat technické parametry
stanovené v § 22, 24 a 25 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů – tj. musí být opatřeny doložkou konverze. 
-  předložily soudu písemný souhlas Zdeňky Koubkové, dat.nar. 23. února 1947 se
zápisem své osoby do rejstříku ústavů; podpis musí být úředně ověřen. Listiny zasílané
elektronicky musí splňovat technické parametry stanovené v § 22, 24 a 25 zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – tj. musí
být opatřeny doložkou konverze. 
-  předložily soudu písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou
prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo
nebytovým prostorem jinak nakládat, že souhlasí s umístěním sídla ústavu Easyspeak
Za správnost vyhotovení: Jaroslava Pancová
v. r.
POKRAČOVÁNÍ - 2 - U 87/RD4/KSPL
Mgr. Linda Dvořáková
vyšší soudní úřednice
nebytovým prostorem jinak nakládat, že souhlasí s umístěním sídla ústavu Easyspeak
z.ú. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně
ověřeny. 
- předložily soudu originály či úředně ověřené kopie listin dokládajících, že Easyspeak
z.ú. vznikne nejpozději ke dni 1. září 2016 živnostenské či jiné oprávnění k  předmětu
podnikání navrženému k zápisu. 
Nebude-li návrh opraven či doplněn ve lhůtě stanovené soudem, bude dle ustanovení §
86 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, lze však proti němu podat
námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové
skutečnosti nebo důkazy. Námitky se uplatňují písemně podáním
adresovaným Krajskému soudu v Plzni. 

Dobrý den,

v usnesení máte přesně napsané, co po Vás požadují. Nejedná se o formuláře, ale dokumenty, které byste buď měli mít (např. zakládací listina), nebo je musíte napsat a nechat podepsat (např. čestné prohlášení, písemný souhlas, písemné prohlášení) a přiložit k návrhu zápisu do rejstříku.

Přeji příjemný den.

Eva Beránková

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Nejnovější komentáře

Dobrý den,v usnesení máte Eva

Dobrý den,

v usnesení máte přesně napsané, co po Vás požadují. Nejedná se o formuláře, ale...

Odpoved soudu na navrh zapisu ustavu Helena Prentice

Dobry den,

posilam okopirovane usneseni soudu v Plzni, ohledne meho navrhu zalozeni...

Prvozápis - formulář David Tomeš

Dobrý den, pokud jej máte ustanovené a v zakládající listině uvedené, je potřeba jej do...

Dobry den,k návrhu stačí Eva

Dobry den,

k návrhu stačí přiložit jedno vyhotovení zakládací listiny ústavu. Upozorňuji,...

Dobry den,povinnou Eva

Dobry den,

povinnou náležitostí zápisu ústavu v rejstříku je zápis zakladatele, ředitele,...